2012. május 16., szerda

Fűnyírás, gazvágás.. állapotok

Amióta cégünk, a takarítás mellett mélyebbre ásta magát a fűnyírás, gazvágás, bozótirtás kategóriába, azóta én is egyre inkább kihegyeztem magam a gaz témára.
Családom két tagja is szenved pollenallergiában és, igaz a parlagfű még nem virágzik, de a kislányom már elkezdte a reggeli 10-15 db tüsszögéssel való ébredést.

A rettegett dátum: június 30.

221/2008 (VIII. 30.) Kormányrendelet általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (magyarul kényszer-kaszálást) lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi bírság minimum 15 ezer, míg maximális összege 15 millió forint.

Így aztán, hál'Istennek, megkezdődtek a vágások. Mivel kevéske eső esett az elmúlt időszakban és hát a napocska is sütött rendesen, nőtt ám a gaz világba.
Néhány napja még elkeserítő volt az utak menti látvány. Derékig érő fű és gaz mindenhol, de még jóhírű lakóparkokban is láttam ilyen helyzetet.
Na, de most sok helyen elkezdték a munkát :)... már csak egyet nem értek, miért csak az úttól néhány méterig vágják le??

Már tavaly is megfigyeltem, hogy vannak területek (ezek főleg az utak mentén találhatóak), ahol csak egy bizonyos sávot vágnak le és utána marad a derékig érő gaz. Ott a tulajdon határ?? ...vagy??
Biztos van rá magyarázat, én nem tudom...
Mindenesetre hajrá, akiket érint:

"Parlagfű külterületen
Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot (NTI).
Az NTI rendelheti el a kényszerkaszálást, és szabhatja ki a növényvédelmi bírságot is, és jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingatlannál a földhasználót nem kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére.
Ennek az indoka, hogy a törvény szerint a tulajdonos folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana parlagfű mentesítéséről.
Parlagfű belterületen
Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén az NTI szabja ki.
Az ellenőrzésről sem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi engedéllyel lehet behatolni.  Nem árt tudni, hogy lakossági bejelentésre is indulhat az eljárás, míg ennek hiányában a hatósági ellenőrzés lényegében tervszerűen zajlik.
A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfű mentesítés végrehajtásának és az állami, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése részletszabályait a 221/2008. kormányrendelet állapítja meg.
Nem szükséges egészségkárosodás bekövetkezése
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően a parlagfű virágzásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű ellen védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.
Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal dolgozói jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfű szennyezettség mértékét. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül.
Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű védekezés kerül elrendelésre, mely azt jelenti, hogy az önkormányzat által megbízott vállalkozóval a jegyző a terület parlagfű-mentesítését elvégezteti."
forrás: Origo: "Tizenötmilliós bírság is kiszabható a parlagfűért" cikk 2011.09.06

Állapotok ma (2012. 05. 16) Budapest...